Mäkiraonmäki ja juhlaväkeä

Mäki­raon­mäen kesä on alka­nut

Aapan tuvan kesä­kah­vi­la on avoin­na aina elo­kuun alku­päi­vil­le saak­ka kesäl­lä 2024. Kesä­kah­vi­la on auki ti-pe 12–17, la-su 12–16, sekä tapah­tu­ma­päi­vi­nä 12–20. Kesä­kah­vi­las­sa tar­jol­la suo­lais­ta ja make­aa pur­ta­vaa, vir­vok­kei­den kera. Kesä­kah­vi­las­sa esil­lä tai­det­ta ympä­ri kesän. Kesä­kah­vi­laa yllä­pi­tää Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tys ry.

Sofian lavan piha­soi­tot alka­vat juhan­nus­vii­kol­la ja jat­ku­vat aina elo­kuun 8. päi­vään asti joka viik­ko tors­tai. Yhteen­sä kah­dek­san esiin­ty­jää eri­lai­sia kokoon­pa­no­ja pai­not­tuen lähi­seu­tu­jen musiik­ki­tar­jon­taan.

Mäki­raon­mäen ilta­to­rit ovat vaih­ta­neet paik­kaa kes­kus­tan Tuk­ki­mie­hen toril­ta Mäki­raon­mäel­le. Ilta­to­rit jär­jes­te­tään Mäki­raon­mäel­lä tors­tai­sin seu­raa­vi­na päi­vi­nä 27.7., 11.7., 25.7. ja 8.8. Ilta­to­rien ajan­koh­ta on 16–20. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa. Tori­myy­jäk­si ilmoit­tau­tu­mi­set ottaa vas­taan Päi­vi Mat­ti­la nume­ros­ta 0442652778

Sofian lavan piha­soi­tois­sa esiin­tyy tänä kesä­nä:
Duo Pal­mio­la 20.6
Tuu­li­jas yhtye 27.6 — Mäki­raon­mäel­lä myös ilta­to­ri
Sunt­race ja Crawl Space 4.7
Kan­san­musiik­kia 11.7 — Mäki­raon­mäel­lä myös ilta­to­ri
Kan­nuk­sen soit­to­kun­ta 18.7
Caro­li­ne 25.7 — Mäki­raon­mäel­lä myös ilta­to­ri
Han­nu Luos­ta­rin yhtye 1.8
Yucca & Pal­mut 8.8 — Mäki­raon­mäel­lä myös ilta­to­ri

Scroll to Top