Leikkipuiston leikkivälineitä.

Äänes­tä leik­ki­vä­li­ne Museo­kan­kaal­le

Kan­nuk­sen kau­pun­ki on varan­nut puis­to­jen raken­ta­mi­sen mää­rä­ra­has­ta 20 000 € osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin ja nyt on aika vai­kut­taa!

Museo­kan­kaan leik­ki­puis­to, osoit­tees­sa Haa­pa­tie 6, on tule­va­na kesä­nä kun­nos­tus­vuo­ros­sa kau­pun­gin ohjel­man mukai­ses­ti. Leik­ki­puis­tos­ta pois­te­taan van­hat, huo­no­kun­toi­set leik­ki­vä­li­neet (kii­pei­ly­te­li­ne, huvi­ma­ja ja jousi­kei­nu).

Mil­lai­nen oli­si sinun mie­les­tä­si Museo­kan­kaal­le sopi­va uusi leik­ki­vä­li­ne? Äänes­tä ehdo­te­tuis­ta nel­jäs­tä vaih­toeh­dos­ta 30.4.2024 men­nes­sä. Alla ole­vas­ta lin­kis­tä pää­set äänes­tä­mään

Kii­tos jo etu­kä­teen, että osal­lis­tut!

Scroll to Top