Hiih­to­la­dut kun­nos­sa Kitin­kan­kaal­la

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.2.2024

Nyt on hyvä het­ki aloit­taa hiih­to­kausi Kan­nuk­ses­sa. Kitin­kan­kaan valais­tut ladut ovat kun­nos­sa ja mai­se­ma hive­lee sil­mää. Myös ret­ki­la­tu on kun­nos­tet­tu. Kan­nat­taa kai­vaa suk­set kaa­pis­ta ja hyö­dyn­tää lähi­luon­non mah­dol­li­suu­det!

Rei­teil­le pää­see esi­mer­kik­si Kitin­Va­pa­rin vie­res­tä. Ajat­han autol­la uut­ta tie­tä Kitin­Va­pa­rin takaa laduil­le. Reit­ti on kai­kil­le tur­val­li­sem­pi kuin Kitin­Va­pa­rin park­ki­pai­kan läpi aja­mi­nen.

Voit tar­kis­taa latu­jen ajan­ta­sai­sen tilan­teen osoit­tees­ta latuin­fos­ta.

Hiih­to­la­dut myös vii­kon­lop­pui­sin.

Scroll to Top