koulurakennus, syksy.

Kou­lu­jen ja esio­pe­tuk­sen työ­päi­vät luku­vuon­na 2023–2024 Kan­nuk­ses­sa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt Kan­nuk­sen esi- ja perus­o­pe­tuk­sen sekä lukion työ­päi­vät sekä lomat luku­vuon­na 2023–2024.

Perus­o­pe­tus ja lukio­kou­lu­tus

Syys­lu­ku­kausi 9.8.–21.12.2023

Syys­lo­ma 16.–22.10.2023

Jou­lu­lo­ma 22.12.2023–7.1.2024

Kevät­lu­ku­kausi 8.1.–1.6.2024

Tal­vi­lo­ma 26.2.–3.3.2024

Pää­siäi­nen 29.3.–1.4.2024

Hela­tors­tai 9.5.2024

Esio­pe­tus

Syys­lo­ma 16.–22.10.2023

Syys­lu­ku­kausi 9.8.–20.12.2023

Jou­lu­lo­ma 21.12.2023–7.1.2024

Kevät­lu­ku­kausi 8.1.–31.5.2024

Tal­vi­lo­ma 26.2.–3.3.2024

Pää­siäi­nen 29.3.–1.4.2024

Hela­tors­tai 9.5.2024

Perus­o­pe­tus­lain mukaan luku­vuo­des­sa on 190 työ­päi­vää. Luku­vuo­den työ­päi­vis­tä vähen­ne­tään kui­ten­kin muuk­si arki­päi­väk­si kuin lau­an­taik­si sat­tu­va itse­näi­syys­päi­vä, lop­piai­nen ja vapun­päi­vä.

Luku­vuo­den kou­lu­työn päät­ty­mi­sa­jan­koh­ta on perus­o­pe­tus­a­se­tuk­sen mukaan vii­kon 22 vii­mei­nen arki­päi­vä. Luku­vuon­na 2023–2024 työ­päi­vien mää­rä on 187 päi­vää.

Scroll to Top