Piirretty aurinko, Kannuksen tiedotuslehden kansi, tekstiä.

Lue Kan­nuk­sen kesä­tie­do­te

Kan­nuk­sen kau­pun­gin tie­do­tus­leh­den kesä­nu­me­ro jul­kais­tiin 23.5.2024. Se jae­taan Kan­nuk­ses­sa jokai­seen talou­teen Les­ti­jo­ki-leh­den välis­sä ja muu­al­la leh­den tilaa­jil­le. Tie­do­te on luet­ta­vis­sa myös ver­kos­sa.

Tie­dot­tees­ta löy­dät Kan­nuk­sen kesä­ta­pah­tu­mia ja kau­pun­gin kesän aika­na tar­joa­mat pal­ve­lut koo­tus­ti. Muka­na on myös uuti­sia. Tie­do­te on täl­lä ker­taa neli­si­vui­nen.

Scroll to Top