Luis­te­lu­jäät kut­su­vat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 14.2.2024

Kan­nuk­ses­sa luis­te­le­maan pää­see Kitin­kan­kaan, Taka­lon kou­lun ja Roi­ko­lan kou­lun kau­ka­lois­sa sekä luis­te­lua­lueil­la, Mär­sy­län kou­lun kau­ka­los­sa ja kou­lu­kes­kuk­sen luis­te­lua­lu­eel­la.

Jäät aura­taan vii­kol­la ja vii­kon­lop­pui­sin tar­peen mukaan lumi­sa­teis­ta riip­puen. Luis­te­lua­lueil­la käy­tös­sä myös vähäi­sen lumi­mää­rän oma­toi­mi­seen pois­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat väli­neet. Jää­dy­tyk­set kelio­lo­suh­teis­ta riip­pua 2–3 ker­taa vii­kos­sa nor­maa­lien työ­ai­ko­jen puit­teis­sa.

Pak­kas­ten hel­lit­täes­sä siis koko per­he luis­ti­mil­le!

Scroll to Top