Koulurakennuksen julkisivu.

Luku­vuo­den 2024–2025 työ­päi­vät Kan­nuk­ses­sa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 6.5.2024

Kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­ta on 18.12.2023 päät­tä­nyt Kan­nuk­sen perus­kou­lu­jen, lukion ja esio­pe­tuk­sen työ­päi­vät luku­vuo­del­le 2024–2025.

Perus­o­pe­tuk­sen ja lukion työ­päi­vät

Syys­lu­ku­kausi 8.8.–20.12.2024

Syys­lo­ma 14.–18.10.2024
Jou­lu­lo­ma 21.12.2024–6.1.2025

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–31.5.2025

Tal­vi­lo­ma 24.–28.2.2025
Pää­siäi­nen 18.–21.4.2025

Esio­pe­tuk­sen työ­päi­vät

Syys­lu­ku­kausi 13.8.–19.12.2024

Syys­lo­ma 14.–18.10.2024
Jou­lu­lo­ma 20.12.2024–6.1.2025

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–28.5.2025

Tal­vi­lo­ma 24.–28.2.2025
Pää­siäi­nen 18.–21.4.2025
muu vapaa­päi­vä 2.5.2025

Perus­o­pe­tus­lain mukaan luku­vuo­des­sa on 190 työ­päi­vää. Työ­päi­vis­tä vähen­ne­tään muuk­si arki­päi­väk­si kuin lau­an­taik­si sat­tu­va itse­näi­syys­päi­vä, lop­piai­nen ja vapun­päi­vä.

Luku­vuo­den kou­lu­työn päät­ty­mi­sa­jan­koh­ta on perus­o­pe­tus­a­se­tuk­sen mukaan vii­kon 22 vii­mei­nen arki­päi­vä. Luku­vuon­na 2024–2024 työ­päi­viä on 187.

Lukio­lais­sa ja ‑ase­tuk­ses­sa ei ole mää­räyk­siä työ- eikä loma-ajois­ta.

Scroll to Top