Iloinen mies ja värikkäitä roskapusseja.

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­ja 15.4.–5.6.

Yle käyn­nis­tää maa­nan­tai­na 15.4.2024 jo vii­me vuo­des­ta tutun Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jan ja Kan­nus on jäl­leen muka­na! Kerä­tään poru­kal­la ros­kat pois Kan­nuk­sen katu­ku­vas­ta ja mer­ki­tään kerä­tyt pus­sit kam­pan­jan las­ku­riin Ylen net­ti­si­vuil­la. Mukaan on lupau­tu­nut noin 180 kun­taa.

Tär­kein­tä on siis­ti ympä­ris­tö, mut­ta leik­ki­mie­lel­lä voi tie­tys­ti myös kisail­la naa­pu­ri­kun­tien kans­sa. Vii­me vuon­na Kan­nus pär­jä­si hie­nos­ti. Kerä­sim­me 526 ros­ka­pus­sia eli 98 pus­sia tuhat­ta asu­kas­ta koh­ti. Täl­lä tulok­sel­la Kan­nus pää­si 40 eni­ten ros­kia kerän­neen kun­nan jouk­koon. Nyt on mah­dol­li­suus pet­ra­ta vie­lä vii­me vuo­den tulok­ses­ta!

Kerät­ty­jen pus­sien mää­rää voi seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa kam­pan­ja­si­vus­ton las­ku­ris­sa. Kan­nat­taa siis teh­dä Yle-tun­nus ja kir­ja­ta kerä­tyt pus­sit las­ku­riin.

Ros­ka­la­va ja jäte­säk­ke­jä

Kau­pun­ki tukee kam­pan­jaa jär­jes­tä­mäl­lä ros­ka­la­van kau­pun­gin­vi­ras­ton park­ki­pai­kal­le. Laval­le voi tuo­da ylei­sil­tä alueil­ta kerät­ty­jä ros­ka­pus­se­ja 31.5.2024 saak­ka.

Lava on mer­kit­ty Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑tun­nuk­sil­la.

Kau­pun­gin­vi­ras­tol­la ja kir­jas­tos­sa on jaos­sa maa­nan­tais­ta 15.4. alkaen jäte­säk­ke­jä, joi­hin ros­kia voi kerä­tä.

Ylei­nen sii­vous­päi­vä 14.5.

Ylei­nen sii­vous­päi­vä Kan­nuk­ses­sa pide­tään tiis­tai­na 14.5.2024. Tule mukaan, haas­ta vaik­ka har­ras­te- tai työ­po­ruk­ka kave­reik­si!

Lai­naa ros­ka­pih­dit kir­jas­tos­ta

Ros­kien kerää­mis­tä tei­den var­sil­ta hel­pot­ta­vat ros­ka­pih­dit. Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­via ros­ka­pih­te­jä. Ota kir­jas­to­kort­ti mukaan ja hae len­kil­le pih­dit, niin ros­kien keräi­ly sujuu jou­he­vas­ti!

Mik­ko ”Pelt­si” Pel­to­la toi­mii Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jan viral­li­se­na kum­mi­na jo tois­ta ker­taa. Pelt­sin kuva: Johan­na Kan­nas­maa

Scroll to Top