Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja

Kir­jas­tos­ta saa lai­na­ta Kan­nuk­sen Uran kausi­kort­te­ja. Kausi­kor­til­la pää­see veloi­tuk­set­ta kaik­kiin Uran pesä­pal­lon kotiot­te­lui­hin. Kausi­kort­tien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan seu­raa­via sään­tö­jä:

  • Kausi­kort­tien lai­na-aika on 1 viik­ko
  • Jos kort­tia ei palau­ta erä­päi­vään men­nes­sä, lai­naa­jal­ta veloi­te­taan kor­tin hin­ta (99 €)
  • Kausi­kor­tit palau­te­taan kir­jas­toon
    • Kun näy­tät kausi­kort­tia Uran lipun­myyn­ti­kas­sal­la, saat sisään­pää­syyn oikeut­ta­van vapaa­li­pun
  • Kausi­kort­te­ja ei voi uusia tai vara­ta, eikä nii­tä voi lai­na­ta oma­toi­mia­jal­la
  • Palau­tet­tua kort­tia ei lai­na­ta heti takai­sin samal­le hen­ki­löl­le
  • Asiak­kaal­la voi olla ker­ral­laan lai­nas­sa vain yksi kausi­kort­ti

Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­vis­sa kol­me kausi­kort­tia Uran pesä­pal­lo­pe­lei­hin. Kausi­kor­tit löy­ty­vät verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­ta hakusa­nal­la ”kausi­kort­ti Kan­nuk­sen Ura”. Voit siis tar­kis­taa verk­ko­kir­jas­tos­ta, ovat­ko kausi­kor­tit lai­nas­sa vai pai­kal­la.

Scroll to Top