Kirjasto

Osal­lis­tu kesän luku­bin­goon!

Luku­bin­go kai­ke­ni­käi­sil­le: Lue kesäl­lä kir­jo­ja ja osal­lis­tu luku­bin­goon! Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa on jaos­sa bin­go­lo­mak­kei­ta, jos­sa on eri­lai­sia haas­te­koh­tia. Kun luet kir­jan haas­te­koh­dan mukai­sel­la taval­la, saat yhden ras­tin lomak­kee­seen. Tut­tuun tapaan bin­go­ri­vin saa vii­del­lä ras­til­la. Tämän vuo­den haas­teis­sa pää­set kokei­le­maan esim. kir­jan luke­mis­ta kuk­ka kor­van taka­na tai ken­gät vää­ris­sä jalois­sa. Luku­bin­goon osal­lis­tu­mi­sel­la ei ole ikä­ra­jaa, vaan haas­tei­ta […]

Osal­lis­tu kesän luku­bin­goon! Lue lisää »

Eli­na Wars­tan tai­de­näyt­te­ly 11.6.–4.8.

Eli­na Wars­tan näyt­te­ly ”Takaa vuor­ten, mait­ten, merien” kier­tää kes­ki­poh­ja­lai­sia kir­jas­to­ja vuon­na 2024.  Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa näyt­te­ly­töi­hin voi käy­dä tutus­tu­mas­sa 11.6.–4.8. väli­se­nä aika­na. Näyt­te­ly valot­taa kuvit­ta­ja­na ja graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na tun­ne­tun Wars­tan tai­teel­lis­ta tuo­tan­toa ja tuo tari­nat esil­le kol­miu­lot­tei­si­na. Näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus raken­tuu meriai­hei­ses­ta kuvi­te­tus­ta kera­mii­kas­ta ja dio­raa­mois­ta. Wars­tan teos­ten kieh­to­vaan maa­il­maan pää­see uppou­tu­maan K.H.Renlundin museon tuot­ta­mas­sa näyt­te­lys­sä Loh­ta­jan, Toho­lam­min, Kan­nuk­sen, Ulla­van,

Eli­na Wars­tan tai­de­näyt­te­ly 11.6.–4.8. Lue lisää »

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja

Kir­jas­tos­ta saa lai­na­ta Kan­nuk­sen Uran kausi­kort­te­ja. Kausi­kor­til­la pää­see veloi­tuk­set­ta kaik­kiin Uran pesä­pal­lon kotiot­te­lui­hin. Kausi­kort­tien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan seu­raa­via sään­tö­jä: Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­vis­sa kol­me kausi­kort­tia Uran pesä­pal­lo­pe­lei­hin. Kausi­kor­tit löy­ty­vät verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­­nas­­ta hakusa­nal­la ”kausi­kort­ti Kan­nuk­sen Ura”. Voit siis tar­kis­taa verk­ko­kir­jas­tos­ta, ovat­ko kausi­kor­tit lai­nas­sa vai pai­kal­la.

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja Lue lisää »

Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa 29.4.2024

E‑kirjasto on kun­tien yhtei­nen pal­ve­lu, jos­ta voi lai­na­ta e‑kirjoja, ääni­kir­jo­ja ja digi­leh­tiä yhden ja saman sovel­luk­sen kaut­ta. E‑kirjastosta löy­tyy e- ja ääni­kir­jo­ja suo­mek­si, ruot­sik­si, englan­nik­si ja jon­kin ver­ran myös muil­la kie­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lun kaut­ta voi lukea koti­mai­sia aika­kaus­leh­tiä.

Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa 29.4.2024 Lue lisää »

Scroll to Top