Kirjasto

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja

Kir­jas­tos­ta saa lai­na­ta Kan­nuk­sen Uran kausi­kort­te­ja. Kausi­kor­til­la pää­see veloi­tuk­set­ta kaik­kiin Uran pesä­pal­lon kotiot­te­lui­hin. Kausi­kort­tien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan seu­raa­via sään­tö­jä: Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­vis­sa kol­me kausi­kort­tia Uran pesä­pal­lo­pe­lei­hin. Kausi­kor­tit löy­ty­vät verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­­nas­­ta hakusa­nal­la ”kausi­kort­ti Kan­nuk­sen Ura”. Voit siis tar­kis­taa verk­ko­kir­jas­tos­ta, ovat­ko kausi­kor­tit lai­nas­sa vai pai­kal­la.

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja Lue lisää »

Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa Kir­jan ja ruusun päi­vä­nä 23.4.2024

E‑kirjasto on kun­tien yhtei­nen pal­ve­lu, jos­ta voi lai­na­ta e‑kirjoja, ääni­kir­jo­ja ja digi­leh­tiä yhden ja saman sovel­luk­sen kaut­ta. E‑kirjastosta löy­tyy e- ja ääni­kir­jo­ja suo­mek­si, ruot­sik­si, englan­nik­si ja jon­kin ver­ran myös muil­la kie­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lun kaut­ta voi lukea koti­mai­sia aika­kaus­leh­tiä.

Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa Kir­jan ja ruusun päi­vä­nä 23.4.2024 Lue lisää »

Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton kevät­näyt­te­ly 17.4.–1.5.

Kan­­To-kan­­sa­­lais­o­pis­­ton luku­vuo­den 2023–24 kurs­si­töi­tä on esil­lä Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa 17.4.–1.5. väli­se­nä aika­na. Esil­lä on esi­mer­kik­si eri tek­nii­koil­la tuo­tet­tu­ja käsi­töi­tä ja kuva­tai­det­ta. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan moni­puo­li­siin töi­hin kir­jas­ton aukio­loai­koi­na!

Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton kevät­näyt­te­ly 17.4.–1.5. Lue lisää »

Las­ten tors­tai: Marian ja Ves­kun tai­kas­how 25.4.

Kir­jas­tos­sa jär­jes­te­tään kevät­kau­del­la nel­jä las­ten tapah­tu­maa. Tapah­tu­mat on suun­nat­tu ensi­si­jai­ses­ti alle kou­lui­käi­sil­le. Tapah­tu­mat alka­vat aina klo 18 ja nii­den kes­to on 30–45 min. Tapah­tu­ma­päi­vät ovat: 25.1. Musiik­ki­leik­ki­tuo­kio: Tui­ja ja Mark­ku Tilus22.2. Lin­­nea-leh­­män tal­vi­nen satu­tuo­kio: Min­na Vör­lin21.3. Satu­hie­ron­taa: Emi­lia Hir­vi25.4. Marian ja Ves­kun tai­kas­how Ter­ve­tu­loa mukaan!

Las­ten tors­tai: Marian ja Ves­kun tai­kas­how 25.4. Lue lisää »

Luku­koi­rat kir­jas­tos­sa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.3.2024Luku­koi­rat Turo, Lydia ja Sisu vie­rai­le­vat kir­jas­tos­sa seu­raa­vi­na päi­vi­nä: 8.1. Lydia22.1. Turo5.1. Sisu19.2. Lydia4.3. Turo18.3. Sisu15.4. Lydia29.4. Turo13.5. Sisu Luku­vuo­rot on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti luke­mis­ta har­joit­te­le­vil­le lap­sil­le. Yhdel­le luki­jal­le voi vara­ta 20 minuu­tin luku­vuo­ron osoit­tees­ta kannus.kirja@kannus.fi tai nume­ros­ta 044 4745 440. Koi­ral­le luet­ta­van kir­jan voi vali­ta itse.

Luku­koi­rat kir­jas­tos­sa Lue lisää »

Scroll to Top