opetus ja kasvatus

Ruoka-annos.

Mikä nimek­si uudel­le kes­kus­keit­tiöl­le?

Ehdo­ta nimeä Raa­sa­kan uudel­le kou­lul­le siir­ty­väl­le kes­kus­keit­tiöl­le, joka elo­kuus­ta alkaen val­mis­taa ruo­at kai­kil­le Kan­nuk­sen kou­luil­le sekä päi­vä­ko­deil­le. Keit­tiös­tä tulee noin 1000 ruo­ka-annos­ta päi­väs­sä ja lisäk­si aamu- ja väli­pa­lo­ja.

Osal­lis­tu nimi­kil­pai­luun, voit voit­taa Fjäll­rä­ven Kän­ken repun!

Mikä nimek­si uudel­le kes­kus­keit­tiöl­le? Lue lisää »

Kiharatukkainen lapsi ja omena koulussa.

Sito­va Ilmoit­tau­tu­mi­nen ilta­päi­vä­ker­hoon 21.6.2024 men­nes­sä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tule­van luku­vuo­den ilta­päi­vä­ker­hoon on alka­nut. Kan­nuk­sen kau­pun­ki jär­jes­tää luku­vuon­na 2024–2025 (8.8.2024–30.5.2025) ilta­päi­vä­toi­min­taa perus­o­pe­tuk­sen 1. ja 2. luo­kan oppi­lail­le sekä kai­kil­le eri­tyi­so­pe­tuk­sen oppi­lail­le Taka­lon ja Raa­sa­kan kou­luil­la. Toi­min­taa jär­jes­te­tään arki­kou­lu­päi­vi­nä klo 12.00–17.00.

Sito­va Ilmoit­tau­tu­mi­nen ilta­päi­vä­ker­hoon 21.6.2024 men­nes­sä Lue lisää »

Scroll to Top