nuorisopalvelut

Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to

Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa maa­lis­kuus­sa 2024. Nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lit jär­jes­tet­tiin hel­mi­kuus­sa 2024, jon­ka myö­tä nuo­ret valit­si­vat uuden nuo­ri­so­val­tuus­ton Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le. Nuo­ri­so­val­tuus­to on Kan­nuk­sen kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­lin. Sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa nuor­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa, suun­nit­te­lus­sa ja pal­ve­luis­sa.

Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to Lue lisää »

Scroll to Top